Kaip įkurti bendriją?

Steigiant daugiabučių namų savininkų bendriją būtina laikytis DGNKPPSB įstatymo reikalavimų. Notaras ir Registrų centras leis įregistruoti juridinį asmenį tik tuomet, kai bus tinkamai parengti dokumentai ir bus atliktos visos įstatyme numatytos procedūros.

Kaip informuoti namo administratorių?

Pranešimas apie ketinimą steigti bendriją ir numatomą steigiamojo susirinkimo datą namo administratoriui turi būti pateiktas ne vėliau, kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

PRANEŠIMO ADMINISTRATORIUI PAVYZDYS

 

Susirinkimo darbotvarkė

Susirinkimo darbotvarkė - vienas esminių klausimų, joje turi atsispindėti susirinkimo planuojama eiga.

SKELBIMO GYVENTOJAMS PAVYZDYS

Kaip parengti bendrijos įstatus?

Konsultuodamiesi su advokatu parengėme pavyzdinius bendrijos įstatus. Stengėmės, kad užtikrindami įstatymo keliamus reikalavimus jie nebūtų pertekliniai. Jeigu turėtumėte dėl įstatų pastabų, prašome mums pranešti.

PAVYZDINIAI ĮSTATAI

 

Steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašas ir protokolas

Steigiamojo susirinkimo dalyviai turi būti registruojami pasirašytinai, įrašant ir asmens dokumento duomenis. Dalyvių registravimo ir protokolo formos yra patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-553.

PROTOKOLO IR DALYVIŲ SĄRAŠO SUDARYMO FORMA

 

Atgal

Kiekviena situacija individuali, todėl pirmasis pokalbis padės suprasti, kaip galime Jums padėti labiausiai.

Jūsų pateikti kontaktai leis Santermita klientų vadybininkui su Jumis susisiekti artimiausiu metu ir aptarti visus rūpimus klausimus apie pastato priežiūrą ir jo administravimą.

Vaida Garmutė
Pardavimų vadovė

CAPTCHA