Kaip sudaryti Jungtinės veiklos sutartį?

Jungtinės veiklos sutartį daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti sudaro butų ir kitų patalpų savininkai. LR civilinis kodeksas nereglamentuoja, koks butų ir kitų patalpų savininkų skaičius turi sudaryti šią sutartį. Tačiau LR civilinio kodekso 4.75 straipsnis numato, jog bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu, o 4.85 straipsnyje numatyta, jog sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma.

Patogiausia sudaryti jungtinę veiklą, organizuojant balsavimą raštu.

1. Prieš 14 dienų pakabinamas skelbimas, informuojantis apie balsavimą raštu organizavimą. Susirinkime reikia registruoti dalyvaujančius gyventojus. Balsavimui raštu turi pritarti ¼ patalpų savininkų.

2. Susirinkimo metu reikia išsirinkti balsų skaičiavimo komisijos pirmininką ir du narius balsavimo protokolui pasirašyti.

3. Prieš 14 dienų pakabinamas skelbimas, informuojantis apie vyksiantį balsavimą raštu.

4. Išdalinami balsavimo biuleteniai. Biuletenius galima siųsti registruotais laiškais. Balsuojant, reikia išsirinkti įgaliotą atstovą, kuris sudarinės sutartis dėl objekto priežiūros.

5. Surašomas balsavimo raštu protokolas.

Atsisiųsti

JVS susirinkimo protokolo forma
JVS sutarties forma

Atgal

Kiekviena situacija individuali, todėl pirmasis pokalbis padės suprasti, kaip galime Jums padėti labiausiai.

Jūsų pateikti kontaktai leis Santermita klientų vadybininkui su Jumis susisiekti artimiausiu metu ir aptarti visus rūpimus klausimus apie pastato priežiūrą ir jo administravimą.

Vaida Garmutė
Pardavimų vadovė

CAPTCHA