UAB „Santermita“ įgyvendinamas projektas

ES

„Pastatų administravimo informacinės sistemos įdiegimas įmonėje „Santermita""
 
2009 m. spalio mėn. 30 d. pradėtas įgyvendinti UAB „Santermita" projektas „Pastatų administravimo informacinės sistemos įdiegimas įmonėje „Santermita"" (projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-02-K-01-116), įgyvendinant pag Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę „E-verslas LT".

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma - 184 670,00 Lt. 2.3. Projekto vykdytojas įsipareigoja skirti Projektui įgyvendinti ne mažiau nei 92 335,00 Lt (50 proc.) nurodytoms Projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti.

Projekto tikslas - įdiegti įmonėje pastatų administravimo informacinę sistemą, kuri leistų optimizuoti verslo operacijų atlikimą ir veiklos organizavimo procesus įmonėje.

Atgal